Våre psykologer

Samtlige av våre psykologer har 6-årig profesjonsutdanning i klinisk psykologi i tillegg til ulike tilleggsutdanninger. Alle er autoriserte kliniske psykologer og benytter seg av forskningsbaserte metoder og praksis. Samlet har vi kompetanse innenfor de fleste områder og du kan oppsøke oss for hjelp med blant annet angst, depresjon, stress, utbrenthet, fobier, sorgreaksjoner, traumer, samlivsproblematikk, smertemestring, personlig utvikling m.m..

Vi har fordypet oss innenfor ulike felt, -barn, ungdom, voksne, og med ulike tilnærminger, -kognitiv adferdsterapi, Narrativ terapi, Familieterapi, Mindfulnessbaserte tilnærminger (bl.a. Acceptance and Commitment Therapy), EMDR, motiverende intervju (MI) med mer.

Vi er som terapeuter opptatt av å møte våre pasienter med genuin interesse, varme, respekt og profesjonalitet.

Psykologene

Sigyn Birkeland

Utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo med erfaring fra familiearbeid, krisearbeid og fra arbeid med barn med skader i hjernen. Har fordypning i barne- og familieterapi og liker godt å arbeide med barn, unge og deres familier. Har vært spesielt opptatt av mobbing og skole, og av samarbeid mellom alle de som har med de unge å gjøre. Tar også imot voksne klienter med ulike problemer og livsutfordringer. Er opptatt av hvordan opplevelser i fortiden påvirker livet vi lever nå, og av hvordan man kan finne nye tilnærminger til livet som gir mening og livsglede. Har i tillegg til å være psykolog mange års erfaring som utøvende musiker. Har ledig kapasitet.
Mobil: 905 62 991 E-post:

Peter Lyby

Utdannet klinisk psykolog. Jobber til daglig innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering. Har i tillegg erfaring fra distriktpsykiatrisk senter, studenthelsetjenesten ved Universitetet i Tromsø og smerteklinikk. Medlem og godkjent kognitiv terapeut av Norsk forening for Kognitiv terapi. Er under utdanning med Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Mye erfaring med mindfulness-baserte metoder. Har PhD/dr.psykol grad med psykosomatikk som hovedfelt. Har i tråd med dette lang erfaring med oppfølging av mennesker med langvarige og sammensatte tilstander og sykdommer. Har for tiden ikke ledig kapasitet. Mobil: 402 03 522  E-post:

Asle Elen

Utdannet psykolog fra NTNU 2007. Spesialist i klinisk psykologi. Jobber til daglig ved Distriktspsykiatrisk senter (voksenpsykiatri). Har hatt privatpraksis siden februar 2015. Har bred og mangeårig erfaring fra behandling av voksne. Har jobbet ett år med barn og ungdom. Min terapeutiske stil er varm og direkte. Flere års erfaring som organisasjonspsykolog med utviklingsprosesser og endringsprosesser. Videreutdannet innen kognitiv terapi, motiverende intervju (trenerutdannelse), Acceptance and Commitment Therapy, EMDR (traumebehandling) for voksne og barn, klinisk anvendelse av RFT, organisasjonspsykologi. Tilbyr også kurs eller utdannelse innen Acceptance and Commitment Therapy (ACT) for helsepersonell. Styremedlem i Norsk Forening for Kontektuell Atferdsvitenskap. Har for tiden ikke ledig kapasitet. Mobil: 996 15 180

Anja Walstad

Utdannet klinisk psykolog, og er under spesialisering. Jobber til daglig på en avdeling for rus og psykiatri. Har fra tidligere erfaring med krisehåndtering og akutte livshendelser. Er opptatt av å hjelpe mennesker å leve et godt og meningsfylt liv. Benytter seg av flere terapeutiske perspektiver i behandlingen, og er opptatt av å tilpasse terapien til hver klients behov og personlighet. Tar imot mennesker i alle aldre med alle typer livsutfordringer, psykisk ubehag og symptomer. Har spesielt god erfaring med samtaler med par og ungdommer. Forsøker å møte sine klienter med en åpen og aksepterende holdning, og ønsker å skape en trygg terapeutisk relasjon. Har ledig kapasitet. Mobil: 482 71 572  E-post: 

(Hvis du sender e-post eller sms er det viktig at du ikke sender sensitive opplysninger)